PS2 Firewire

PS2 Firewire säljs av Tvspelsweb

PS2 Firewire kabeln används för att länka PS2 eheter. På så sätt kan man spela ”head-to-head” matcher, på två olika TV.

Firewire är den vanligaste kabeln till digitala videokameror, som därför är oumbärlig för både amatörer och professionella filmare. Kabeln erbjuder digital audio- och videoanslutning mellan en kamera med firewire-utgång och dator med firewire-ingång. IEEE1394 är ett annat namn för kabeln och har ett gränssnitt som är standard för i stort sett alla dagens digitala videokameror. Den ”lilla” kontakten kopplas i kameran och den ”stora” i datorn.

Firewire är ursprungligen Apples namn på tekniken IEEE 1394. Tekniken utvecklades av Apple tillsammans med bl.a. Texas Instruments, IBM och Sony. Andra benämningar på tekniken är i.LINK (Sony) och DV (Panasonic). Tekniskt sett är firewire ett något bättre alternativ än dagens USB-teknik, men är inte lika utbrett eftersom hårdvarukostnaden är betydligt högre. Licensavgifter är också en annan faktor som avskräckt många tillverkare från att använda sig av tekniken.

Fungerar även på vissa digitalkameror samt de flesta digitala videokameror.

Kamera kablar
PS2 kablar
Firewire kablar

Lämna ett svar

*