USB

USB säljs av Tvspelsweb

”Universal Serial Bus (USB) är en standard för en snabb seriell databuss. USB utvecklades under första halvan av 1990-talet gemensamt av de ledande leverantörerna inom telekom- och persondatorindustrin. Tillsammans med Firewire slog USB igenom mot slutet av 1990-talet som en mer flexibel ersättare för serie- och parallellportarna samt i viss mån även för SCSI.

Både Firewire och USB klarar fler enheter än vad som är praktiskt möjligt att hantera (127 st för USB). Skillnaden ligger i hur enheterna kopplas samman. Firewire använder oftast en kedja medan USB kräver en port per enhet. Varje port kan emellertid delas med ett nav, en så kallad hub, och bildar alltså en stjärnnätstruktur. Både Firewire och USB har blivit vedertagna standarder och återfinns idag på PC, Mac och Sun.

Vanliga användningsområden för USB är att överföra information mellan dator och: Skrivare, digitalkameror, externa lagringsmeduim (tex hårddisk eller USB-minne), GPS, tangentbord och datormus.

USB-portar tillhandahåller en matningsspänning på 5 volt och lämnar upp till 500 milliampere. Det har utvecklats mindre vardagsredskap som använder USB-kontakten som strömkälla, exempelvis små dammsugare som är avsedda att rengöra tangentbord och små värmeplattor som används för att värma kaffe. Värt att tänka på vid användning av sådan utrustning är att strömförbrukningen ökar vilket leder till bland annat oönskad värmeutveckling och att eventuell batteritid förkortas, något som är negativt vid all datoranvändning inte minst vid användning av bärbar dator utan tillgång till elnätet.”

Citat wikipedia 110113


USB Kablar

Lämna ett svar

*